Domingo 09 de agosto del 2020

Presentada por: 

IES Isabel Villena
Nombre de la Iniciativa:
ACTIVISTES PELS DRETS HUMANS IES ISABEL DE VILLENA (VALÈNCIA)
 
Número de personas que han participado:
Professorat:
- Grup d'activistes: 6-7 professors participen en les reunions mensuals. Un grup molt important del claustre (15-20 professors) participa en les accions al pati o al vestíbul.
- Stop Diverfòbia: grup coordinat pel la professora Rosa Sanchis
- Tutoria afectiva entre iguals: impulsat per l'equip de mediació
- Observadors de la convivència: impulsat per l'equip de mediació
- Vesprada diversa: coordinada per la professora Rosa Sancis
-Equip de mediació: Constituit com a departament, participen sis-set professores que des de fa anys ajuden l'alumnat en el tractament pacífic de conflictes
- TOTES AQUESTES ACTIVISTES TENEN EL SUPORT ACTIU DE L'EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE
- L'AMPA DEL CENTRE DONA SUPORT A TOTES LES ACCIONS DEL GRUP D'ACTIVISTES, i de vegades hi participen directament.
- L'Assemblea de Representants d'Alumnes transmet la informació a les classes, i dona suport a les accions.
- El personal no docent (conserges) ha col·laborat i participat en diverses accions. Cal destacar especialment la col·laboració en el muntatge d'exposicions i cartells diversos, i
especialment en la paradeta solidària d'Intermón-Oxfam en la setmana de la solidaritat.
- Diverses Associacions del barri tenen coneixement i hi han participat en diferents accions, com ara: Associació ESPAI OBERT, ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, GRUP DE DONES DE LA
MALVA, MALVA CONVIU, RÀDIO MALVA, etc.
Origen de la iniciativa:
El grup d’ACTIVISTES PELS DRETS HUMANS, neix a l’IES ISABEL DE VILLENA al si de l’Equip de mediació en conflictes el 3 de novembre de 2010 El grup d'alumnes s'ha
mantingut des d'aleshores de manera estable, participant tant de l'equip de mediació i la tutoria afectiva entre iguals (T.A.I.) com realitzant ACCIONS de sensibilització sobre temes de
solidaritat diversos, durant tots aquests cursos, fins l'actual, 2015-2016. Cada promoció va incorporant-se a aquest grup, en els nivells inferiors (1r., 2n. ESO, mitjançant l'equip de mediadors), els nivells superiors (3r, 4t., Batxillerat) "formant" als menuts i preparant les ACCIONS.
 
Objetivos:
 
El grup d’ACTIVISTES PELS DRETS HUMANS té la finalitat d’estendre el concepte de “cultura de pau” a l’Institut i vincular allò micro amb allò macro, la practica antiviolenta
de cadascú a l’Institut amb la defensa de la justicia social i els Drets Humans a l’Institut i al carrer.
 
EL GRUP D'ACTIVISTES PELS DRETS HUMANS és el nucli al voltant del qual es genera acció solidària a l'IES ISABEL DE VILLENA.
 
- Grup d'activistes: Dissenya les accions i reflexiona sobre les campanyes a encetar.
- Stop Diverfòbia: Cercle específic per a la reflexió i l'acció al voltant de la temàtica de gènere, identitat sexual, etc.
- Trobada de TAI (Tutoria afectiva entre iguals) : Alumnes que tutoritzen altres companyes de 1r. ESO. Vinculat als cercles de convivència.
- Observadors de la convivència: Cercles de convivència que vetlen per la resolució pacífica de conflictes (amb mediació) i per la detecció de casos d'assetjament.
-Equip de mediació: Nucli d'alumnat mediador, vinculat als cercles de convvència. Tenim un tauló amb informació i convocatòries.
 
Descripción:
 
El GRUP D'ACTIVISTES DE L'IES ISABEL DE VILLENA està consolidat i durant aquest curs 2015-16 es concreta la seua acció en diversos àmbits, que resumim a continuació:
 
Activistes pels Drets Humans (ADH).Grup format per alumnat de Batxillerat que col·labora amb diverses ONG amb l'objectiu d'estendre la cultura de pau en el centre a partir de la vinculació d'allò micro amb allò macro i de la defensa de la justícia social i dels Drets Humans.
 

Iniciativa Solidaria impulsa procesos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global promoviendo la acción desde la reflexión